COPE - Community Parent Education Program

COPE- programmet är ett föräldrautbildningsprogram som har utarbetats i Kanada av professor Charles Cunningham vid McMaster University, Hamilton, Ontario.
Syftet med programmet är att:
• Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn
• Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
• Förbättra samspelet inom familjen
• Skapa ett nätverk mellan vuxna
Programmet är evidensbaserat och har fått stor spridning i Sverige inom framförallt förskola, skola/elevhälsa och socialtjänst, men även inom landstingsverksamheter såsom BUP och barnhabilitering.

Kontaktuppgifter:
Svenska COPE Centret
Barn-och ungdomspsykiatrin | Stadiongatan 6 214 32 Malmö
Telefon: 040 - 33 61 28, 040 - 33 61 28 |
www.svenskacope.se/
Epost: info@svenskacope.se

Senast uppdaterad 2015-05-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson