C.A.P.

Children are pepole too är en modell som hämtats från USA. Modellen ligger till grund för det som idag kallas C.A.P. i Sverige. Till en början var programmet utformat att enbart ta upp frågan om alkoholmissbruk. Programet har med tiden utvecklas och kommit att även innehålla teman så som våld och psykisk ohälsa. Detta utifrån att några av de som varit med och implementerar programmet i Sverige med ökad erfarenhet kommit fram till att både psykisk ohälsa och våld inte sällan går hand i hand med missbruk.
Programmet är utvecklat för barn i åldrarna 7–12 år som lever med någon som har kemiskt beroende eller annan beroendeproblematik . Metoden syftar till att utrusta barnen med verktyg att hantera sin många gånger tuffa vardag, ta bort känslan av skuld och att lära dem att ta hand om sig själv på ett sunt sätt. En annan viktig del i programmen är ge barnen möjlighet att möta andra i samma situation och dela deras erfarenheter, att få veta att man inte är ensam samt att kunna identifiera sig med andra.
Jette Boberg är en av de som använder C.A.P.- modellen som bas men efterhand utvecklat innehållet i modellen. Hennes material "Att arbeta med Barn i Familjer med Känslomässiga Sjukdomar" är en vidareutveckling utifrån de erfarenheter som följer av ett mångårigt arbete med stödgrupper för barn och som utbildare i metoden. Jettes material tar upp olika former av beroenden och utgår från samlingsbenämningen "Känslomässiga sjukdomar". Materialet inkluderar därför även temana våld och psykisk ohälsa och andra beroendetillstånd. Vill du veta mer kan du ta kontakt med Jette Boberg, metodutvecklare och en av utbildarna i metoden.
Kontaktuppgift: jetteboberg@gmail.com
Också Ersta Vändpunkt använder sig av C.A.P. som grundmodell och har även de lagt till teman som inte ursprungsmodellen har. Exempel på teman är "det finns hopp", känslor, försvar och gränser, alkoholism/kemiskt beroende samt risker och val. Arbetet genomförs med övningar, lekar och miniföreläsningar. För mer information, kontakta Ersta Vändpunkten.

 

Kontaktuppgift: vandpunkten@erstadiakoni.se

Senast uppdaterad 2015-05-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson