Webbplatser om allvarlig fysisk sjukdom för vuxna

För vuxna 


Cancerfonden

Att berätta för barn och ungdomar att någon för dom betydelsefull person har drabbats av en allvarlig sjukdom kan vara mycket svårt, men att inte berätta gör sällan situtionen lättare för barnet/ungdomen. På cancerfondens webbsida hittar du råd och stöd i hur du kan berätta och även information om cancer i sig.
Läs mer på Cancerfondens webbplats (nytt fönster)

HDYO
Huntingtons Disease Youth Organization är en internationell ideell frivilligorganisation som inrättats för att ge stöd till unga människor runt om i världen, som påverkas av Huntingtons sjukdom. På denna webbplats finner du filmer, böcker och information som handlar om sjukdomen i sig samt även berättelser om hur andra upplever sin situation. Det finns även möjlighet att ställa frågor kring sjukdomen och hur det är att leva i en familj där någon drabbats av Huntingtons sjukdom. Sidan är på engelska och vänder sig till alla, allt från barn till ungdomar, vuxna och professionella
Läs mer på HDYOs webbplats (nytt fönster)

Kräftens bekämpelse
Kräftens bekämpelse är en dansk webbsida där du hittar information om cancer. Du finner råd och stöd både i text och film. Här beskriver psykolog reaktioner hos barn och ungdomar som anhöriga till någon nära som drabbas av cancer. Även unga personer berättar i korta filmer om sina reaktioner och upplevelser som anhörig till närsående som drabbas av cancer.
Läs mer på cancer.dk (nytt fönster)

Nära Cancer
Nära Cancer riktar sig till den som är 13-30 år och står nära någon som har cancer eller som har någon närstående som gått bort i sjukdomen. På Nära Cancers webbsida kan du lära dig mer om cancer, möta andra i liknande situation och ställa frågor. 
Läs mer på Nära Cancers webbsida
Nära Cancer har även sidor som vänder sig till vuxna som vill stötta unga närstående. Läs mer 

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson