Broschyrer om psykisk ohälsa

För vuxna

Barnen och sjukdomen
Denna broschyr är framtagen på Karolinska universitetssjukhuset och riktar sig till föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med barn som anhöriga. Den finns på svenska, engelska, spanska och arabiska. Broschyren går att beställa på kontakta KP@karolinska.se
Läs broschyren "Barnen och sjukdomen " på svenska

Hur hjälper jag mitt barn?
I denna bok tas frågor upp kring vad som händer med barnen när någon nära vuxen drabbas av psykisk ohälsa. "Hur hjälper jag mitt barn?" är skriven av Tytti Solantaus och är en handbok för föräldrar med psykiska problem. Den tar upp olika frågeställningar som vuxna och barn kan ställas inför och är tänkt att fungera som ett stöd i samtalet med barnen.
Ladda ner boken

Infoteket
På Infotekets webbsida, på Landstinget i Uppsalas webbplats, hittar du olika informationsskrifter producerade för att bekriva olika psykiska störningar/funktionsnedsättningar, för barn.
Läs mer på Infotekets webbsida

När en förälder blir allvarligt sjuk
Landstinget i Jönköping har producerat informationsmaterial som stöd till barnomsorg och skola samt beskrivning av hur barn kan reagera när en förälder eller annan närstående blir allvarligt sjuk.
Läs "Råd till förskola och skola - Barn med allvarligt sjuka föräldrar"
Läs "Om barns reaktioner - När en förälder är allvarligt sjuk"

Broschyr om när mamma eller pappa är psykiskt sjuk
Mind (fd Svenska föreningen för psykisk hälsa) har producerat en broschyr med information till barn och ungdomar som lever med en vuxen som lider av psykisk sjukdom.
Läs broschyren "Vad du kan behöva veta när din mamma eller pappa är psykiskt sjuk"

Folkhälsoguiden
På Folkhäsoguidens webbsida hittar du material som stöd för att uppmärksamma barn som närstående. Där finns borschyrer med tre dokument som syftar till att uppmärksamma dessa barn i enlighet med Barnkonventionen, ett tillägg i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Alla tre broschyrerna finns för utskrift på Folkhälsoguiden, se nedan.

Vägledning är ett underlag för dig som chef med inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga arbetet.

Checklista är en "kom-ihåg" för personal för att underlätta det vardagliga arbetet.

Kunskapsunderlag innehåller bland annat stöd för hur ett samtal med barnet kan planeras och genomföras, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan samt tips på länkar, litteratur och material.

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson