Broschyrer om oväntat dödsfall

För vuxna

Här får du information om hur barn och unga kan reagera vid dödsfall samt råd om hur du kan bemöta deras reaktioner.

Livsviktigt När en viktig person blir allvarligt sjuk eller dör kan frågorna vara många.Randiga hus et har samlat några korta råd som kan göra stor skillnad.De kallar dem L-I-V-S-V-I-K-T-I-G-T.
Ladda ner som pdf här. (pdf nytt fönster)

"Sorg i familjen-vad händer med barnen"

Denna broschyr är en i serien "Ta barn på allvar" som är framtagen av Föreningen Psykisk hälsa och tar upp barns reaktioner och behov av stöd vid sorg.
Läs broschyren "Sorg i familjen- vad händer med barnen" (pdf, nytt fönster)

Folkhälsoguiden
På Folkhäsoguidens webbsida hittar du material som stöd för att uppmärksamma barn som närstående. Där finns broschyrer med tre dokument som syftar till att uppmärksamma dessa barn i enlighet med Barnkonventionen, ett tillägg i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen.

Vägledning är ett underlag för dig som chef med inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga arbetet.
Läs Vägledning (pdf, nytt fönster)

Checklista är en "kom-ihåg" för personal för att underlätta det vardagliga arbetet.
Läs Checklista (pdf, nytt fönster)

Kunskapsunderlag innehåller bland annat stöd för hur ett samtal med barnet kan planeras och genomföras, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan samt tips på länkar, litteratur och material.
Läs Kunskapsunderlag (pdf, nytt fönster)

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Eva Nordqvist, ansvarig utgivare Lennart Magnusson