Broschyrer om missbruk

För vuxna

Barnen och sjukdomen
Denna broschyr är framtagen på Karolinska universitetssjukhuset och riktar sig till föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med barn som anhöriga. Den finns på svenska, engelska, spanska och arabiska. Broschyren går att beställa på kontakta: KP@karolinska.se
Läs broschyren "Barnen och sjukdomen " på svenska (pdf, nytt fönster)

Hur tar jag hand om mina barn?
Västerbottens läns landsting har låtit översätta Tytti Solantaus bok om barn i familjer med missbruk. Den här boken vill ge vårdnadshavare inblick i vad ens eget eller partnerns användande av alkohol eller andra droger kan innebära för ens barn och vad man kan göra för att barnen skall ha det så bra som möjligt. Boken är skriven för alla de vårdnadshavare som tycker att alkohol eller andra droger rent allmänt är ett bekymmer, men speciellt för de som tycker att deras eget eller partnerns bruk av dessa är ett 
"Hur tar jag hand om mina barn?" (pdf, nytt fönster) 

När en förälder blir allvarligt sjuk
Landstinget i Jönköping har producerat informationsmaterial som stöd till barnomsorg och skola, samt beskrivning av hur barn kan reagera när en förälder eller annan anhörig blir allvarligt sjuk.
Läs "Råd till förskola och skola - Barn med allvarligt sjuka föräldrar" (pdf, nytt fönster)
Läs "Om barns reaktioner - När en förälder är allvarligt sjuk" (pdf, nytt fönster)

Folkhälsoguiden
På Folkhäsoguidens webbsida hittar du material som stöd för att uppmärksamma barn som närstående. Där finns borschyrer med tre dokument som syftar till att uppmärksamma dessa barn i enlighet med Barnkonventionen, ett tillägg i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen.

Vägledning är ett underlag för dig som chef med inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga arbetet.
Läs Vägledning (pdf, nytt fönster) 

Checklista är en "kom-ihåg" för personal för att underlätta det vardagliga arbetet.
Läs Checklista (pdf, nytt fönster)

Kunskapsunderlag innehåller bland annat stöd för hur ett samtal med barnet kan planeras och genomföras, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan samt tips på länkar, litteratur och material.
Läs Kunskapsunderlag (pdf, nytt fönster)

FAS-föreningen
FAS-föreningen är en ideell organisation med medlemmar över hela landet. Verksamheten finansieras genom stats- och fondbidrag samt medlemsavgifter. Vi ger stöd och råd i frågor som rör barn med fosterskador av alkohol, till såväl medlemmar som allmänhet. Fas-föreningen har tagit fram en broschyr med information såväl om föreningen som om vilka skadorna barnet kan drabbas av till följd av att modern dricker alkohol under graviditeten.
Läs Infoblad om FAS-föreningen (pdf, nytt fönster)

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson