Broschyrer om allvarlig fysisk sjukdom

För vuxna

Livsviktigt
När en viktig person blir allvarligt sjuk eller dör kan frågorna vara många. Randiga huset har samlat några korta råd som kan göra stor skillnad. De kallar dem L-I-V-S-V-I-K-T-I-G-T.
Ladda ner PDF här

När en förälder blir allvarligt sjuk
Landstinget i Jönköping har producerat informationsmaterial som stöd till barnomsorg och skola samt beskrivning av hur barn kan reagera när en förälder eller annan närstående blir allvarligt sjuk.
Läs "Råd till förskola och skola - Barn med allvarligt sjuka föräldrar"
Läs "Om barns reaktioner - När en förälder är allvarligt sjuk"

"Barnen och sjukdomen"
Denna broschyr är framtagen på Karolinska universitetssjukhuset och riktar sig till föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med barn som anhöriga. Den finns på svenska, engelska, spanska och arabiska. Broschyren går att beställa på kontaktaKP@karolinska.se
Läs broschyren "Barnen och sjukdomen" på svenska

 "Min bok"
Den här boken har tagits fram av Landstinget i Jönköping och som underlättar att prata med barn om hur det är att ha ett syskon eller en förälder/vårdnadshavare som ligger på sjukhus. I boken finns beskrivet vad som händer på sjukhuset samt utrymme för barnet att själv skriva och/eller rita sina tankar och känslor.
Läs broschyren "Min bok"

MIN BOK
MIN BOK är producerad av Karolinsk universitetssjukhuset och är en bok som tar upp olika teman som är aktuella när en nära vuxen drabbats av sjukdom. I boken står beskrivet hur det kan bli annorlunda hemma och olika moment på sjukhuset så som undersökningar och förberedelse inför besök hos den som är inlaggd på sjukhuset. Även känslor och reaktioner har ett stort utrymme i boken som överlämnas till den unge och blir dennes egen bok däe en del ger utrymme för egna reflektioner. Boken är inte riktad till någon specifik sjkdom utan kan användas inom alla områden.
Boken finns att beställa på
kontaktaKP@karolinska.se

Cancerfonden
På Cancerfondens webbsida hittar du en skrift med råd om vad som kan vara bra att tänka på när man informerar ett barn eller en ungdom vars nära anhörig har drabbats av cancer. Broschyren riktar sig till cancerpatienter, men fungerar bra även när det gäller annan sjukdom. I broschyren beskrivs olika åldrars förmåga att ta till sig information och även hur individuell en reaktion på ett svårt besked kan vara.
Läs mer på Cancerfondens webbplats
Beställ broschyren på Cancerfondens webbplats

Folkhälsoguiden
På Folkhäsoguidens webbsida hittar du material som stöd för att uppmärksamma barn som närstående. Där finns bl a.borschyrer med tre dokument som syftar till att uppmärksamma dessa barn i enlighet med Barnkonventionen, ett tillägg i Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Alla tre broschyrerna finns för utskrift på Folkhälsoguiden, se nedan.

Vägledning är ett underlag för dig som chef med inspiration till utveckling av rutiner för det vardagliga arbetet.

Checklista är en "kom-ihåg" för personal för att underlätta det vardagliga arbetet.

Kunskapsunderlag innehåller bland annat stöd för hur ett samtal med barnet kan planeras och genomföras, goda exempel på hur verksamheter kan arbeta med frågan samt tips på länkar, litteratur och material.

Läs folkhalsoguiden.se

Att prata med barn om förälders sjukdom
Att prata med barnen när någon i familjen är sjuk är viktigt men kan ibland upplevas svårt. Projektet "Barn som anhöriga" har därför tagit fram en broschyr som beskriver barns olika reaktioner vid kris samt mognad för information vid olika åldrar. Broschyren innehåller också råd och stöd till vuxna om hur man kan prata med barnen om vad det är som sker.Broschyren finns att ladda ner och skriva ut på svenska, arabiska, somaliska samt romani.
Läs "Att prata med barn om förälders sjukdom" (svenska)
Läs "Att prata med barn om förälders sjukdom" (arabiska)

Läs "Att prata med barn om förälders sjukdom" (somaliska)

Läs "Att prata med barn om förälders sjukdom" (romani)

När en förälder är sjuk - Råd till föräldrar och andra vuxna
När en förälder blir sjuk mår barn bäst av att få veta vad som hände och inte bli lämnat åt sin egen fantasi med all den oro det kan innebära. Östergötlands landsting har tagit fram en broschy innehållande råd och stöd om hur vuxna kan prata med barn i denna situation. I broschyren beskrivs vilket stöd barn behöver i form av information och delaktighet, allt utifrån vad de klarar av beroende på ålder och mognad.
Läs "När en förälder är sjuk - Råd till föräldrar och andra vuxna"

Barn med sjuka föräldrar - Råd till förskola och skola.
När ett barns förälder blir sjuk är det viktigt att barnen dels får stöd men också blir mött med förståelse. Det är inte ovanligt att ett barn ändrar sitt beteende och blir oroligt när det sker förändringar och tillvaron inte är sig lik. Här är det viktigt att de vuxna som finns runt barnets dels är infomerade om vad som hänt/händer men också känner sig trygga i hur de kan möta barnet och dennes familj. Östergötlands landsting har här tagit fram en broschyr för förskola och skola med råd och tips om vad som är viktigt att tänka på så att barnet kan känna sig så trygg som möjligt.
Läs "Barn med sjuka föräldrar - Råd till förskola och skola"

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson