För vuxna

En vuxen och en liten handNka har efter kartläggning av material, här sammanställt broschyrer och webbsidor.

Syftet med kartläggningen är att finna och förmedla material som vänder sig till vuxna avseende stöd för barn och unga som befinner sig i en situation där en närståend drabbats av allvarlig fysisk sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk eller hastigt avlider. Det mesta av materialet går att ladda ner och själv skriva ut medan visst material måste beställas. Länkarna innehåller uppgifter om var och hur material kan beställas.

Senast uppdaterad 2017-02-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson