Internationella webbplatser

Barns beste
Nasjonalt kompetansenettverk for innsamling, systematisering og formidling av kunnskap om barn som har foreldre med somatiske, psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.
Barns bestes webbplats (nytt fönster)

COPMI
The COPMI (Children of Parents with a Mental Illness) national initiative develops information for parents, their partners, carers, family and friends in support of these children.
Copmis webbplats (nytt fönster)

Institutet för häls och välfärd, Finland
Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Institutet betjänar statliga och kommunala beslutsfattare, sektorns aktörer, organisationer, forskningsvärlden och medborgarna.
THL:s webbplats (nytt fönster)

Tvaerfaglig indsats, Danmark
Servicestyrelsens projekt om en samverkansmodell för att hjälpa barn och unga i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa.
Projektets webbsida (nytt fönster)

Ungsinn
Ungsinn drivs av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – nord (RKBU Nord) vid UiT Norges arktiske universitet.
Ungsinns webbplats (nytt fönster)

Voksne for barn
Voksne for Barn är en ideell medlemsorganisastion som i över 50 år har jobbat för barns uppväxtvillkor och psykiska hälsa.
Voksne for barns webbplats (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-05-12 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson