Lärandeseminarium 2015

Första träffen 14-15 januari 2015

Första träffen 14-15 januari 2015

Powerpointdokument från första träffen

Program

Om implementering

Nka Lennarts presentation.

 

Senast uppdaterad 2015-01-16 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson