Webbutbildningen Barn som anhöriga – våga fråga!

5 frågor till projektledare Åsa Porathe från Västra Götalandsregionen

Varför gör ni en nationell, webbaserad utbildning?
Landet är stort. Vi måste få en ökad kännedom om lagen och hur vi ska tolka bestämmelsen om att barns behov av information, råd och stöd ska beaktas inom vården.

Hur går det till?
Utbildningen är upplagd i två steg. Det första steget görs i egen takt vid datorn. I det kan man öva på att hantera olika situationer och man kan ta del av vad andra deltagare i landet tänker och tycker. Här finns teorier och tankemodeller som hjälp för att tolka lagen.
I steg två träffar man sina kollegor i ett gruppmöte för att förfina och utveckla sitt eget arbetssätt.

Vad är syftet?
Att växla från ett strikt patientperspektiv till ett barn- och familjeperspektiv. Vi måste lära oss att alltid fråga om patienten har minderåriga barn. Det är också viktigt med behovsinventering och dokumentation. Sedan vill vi att man ska förstå hur man ska ta hänsyn till andra lagar i förhållande till bestämmelser inom sjukvården så att vi kan slussa barn vidare till andra aktörer om det behövs.
Vi behöver samverka internt och tillsammans med kommuner och andra som kommer i kontakt med barn som anhöriga. Ansvaret ligger på oss inom hälso- och sjukvården. De barn som kommunerna inte känner till kan de inte hjälpa.

Hur ska jag få min arbetsplats intresserad av utbildningen?
Gå till chefen och be om att få medverka så att det avsätts tid. Möt arbetsgivare och se till att ni tillsammans upprättar riktlinjer och utvärderingar så att lagen om barn som anhöriga verkligen efterlevs i praktiken.

 

Ta reda på mer om webbutbildningen

Senast uppdaterad 2014-11-17 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson