Intressanta exempel

 

Lärande och hälsa hör ihop

– Skolan måste bli bättre på att samverka med elevhälsan! Det säger Viktor Engström. Han arbetar nu med Skolverkets upp­drag att stärka elevhälsans roll.

Närmare 13 procent av eleverna klarar inte grundskolan och blir därmed inte behöriga till gymnasiet.
– Om man inte klarar grundskolan vet vi att det kan leda till arbetslöshet, psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet. Att klara grundskolan är viktigare som skyddsfaktor än kompisar och psykosociala faktorer, säger Viktor Engström.

Läs hela artikeln om elevhälsans roll

 

Vårdprogram om "Psykisk sjukdom under graviditet och spädbarnsperiod"

Förekomst av psykisk sjukdom under graviditet och spädbarnsår skiljer sig inte mycket från förekomsten av psykisk sjukdom hos icke-gravida i motsvarande åldersintervall. 5 av 100 kvinnor insjuknar i behandlingskrävande depression efter förlossning och avsevärt fler i depressionssymtom av mildare grad. Kvinnor med psykisk sjukdom i anamnesen bör alltid betraktas som riskpatienter. Som stöd i arbetet med ovan nämnda målgrupp har Stockholms läns landsting tagit fram ett vårprogram om "psykisk sjukdom under graviditet och spädbarnsperiod". Programmet går att beställa i tryckt form via Medicarrier (informations avdelning) tel. 08-5053347008-50533470 /74 alternativt att fritt ladda ner från PDF-fil

Pdf, nytt fönster

Vårdprogrammet finns även på www.vardgivarguiden.se

Därför är barns röster viktiga i forskningen

– Vi forskare frågar inte alltid barnen. Istället låter vi de vuxna berätta hur barnet har det. Men barn är medborgare som alla andra, och de har rätt till delaktighet – även i forskningen.

Det betonade professor Elisabet Näsman vid en konferens i Stockholm den 23-24 september. Konferensen arrangerades av det nystartade forskarnätverket "Barn som anhöriga". Nätverket består av ett 30-tal forskare och doktorander från olika delar av landet. Syftet är att stärka forskningen om barn som anhöriga och deras behov av stöd.

Läs hela artikeln med Elisabet Näsman

Webbplats för unga anhöriga till cancersjuka

Webbplatsen naracancer.se vänder sig till barn och unga som står någon nära som har eller har haft cancer. Det kan vara en förälder, ett syskon, en lärare eller en vän.
Läs artikeln om naracancer.se

Region kartlägger arbetet med barn som anhöriga

Hur ser stödet ut för barn som anhöriga? Hur känd är lagen om barns rätt till information, råd och stöd? Som ett första steg i det utvecklingsarbete som pågår har Västra Götalandsregionen kartlagt vilket arbete som görs för barn som anhöriga
Läs artikeln om arbetet med kartläggningen i Västra Götalandsregionen

Barntraumateamet i Landstinget i Östergötland

Barntraumateamet stödjer och behandlar barn upp till 18 år, och deras familjer, som drabbats av en nära anhörigs plötsliga död, en förälders allvarliga sjukdom eller andra extrema händelser.
Läs artikeln om Barntraumateamet vid Vinnevisjukhuset

Barn i sorg i Dalarna

I Dalarna samarbetar flera aktörer med att erbjuda stödgrupper för barn och unga som mist en förälder eller ett syskon. Arbetet heter Barn och unga i sorg.
Läs artikeln om arbetet med Barn i sorg i Dalarna

Vill du läsa fler intressanta exempel? Ta del av våra konferensdokumentationer.

Barndialogen Landstinget i Jönköpings län

Brister i samverkan mellan socialtjänst, skola och sjukvård är vanligt på flera håll ute i landet, men i Jönköpings län har man ändrat på detta.
Läs artikeln om Barndialogens arbete med Barn som anhöriga

Mödra-hälsovårdsteamet i Haga

"Att växa upp i en familj där det förekommer missbruk kan få förödande konsekvenser för ett barns liv." Det skriver Sveriges kommuner och landsting, SKL, i en artikel om Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga (MBHV-teamet).
Läs artikeln på SKL:se (nytt fönster)

Intressanta exempel från Nka:s regionala mötesdagar

Vi presenterar alla verksamheter som var och berättade om sitt arbete i Lund, Göteborg, Sundsvall och Västerås.
Läs artiklarna om verksamheterna

Identifiera våldet!

Minst en fjärdedel av alla barn som söker sig till BUP har varit våldsutsatta. Sedan behandlarna på BUP i Gamlestaden, Göteborg aktivt började fråga efter våld blev de medvetna om hur vanligt det är med våld inom familjer där barn mår dåligt.

– Det negativa med vår studie är att vi insåg hur många barn som är utsatta för våld. Det positiva är att vi har sett att vi kan göra något åt det. Det säger Ole Hultmann, specialistpsykolog, leg. Psykoterapeut på BUP-mottagningen i Gamlestaden och doktorand vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Han är också författare till rapporten "Hur upptäcker BUP våld i nära relationer".

Läs hela artikeln om BUP Gamlestadens arbete

Stödgrupp kan hjälpa barn och unga

Trappan är en stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar mellan sju och 20 år och som har föräldrar med drog- eller alkoholproblem, psykisk ohälsa eller som har separerat.

Under Nationell konferens Barn som anhöriga i Uppsala fick deltagare chansen att delta i en workshop för att se hur det går till att vara med i Trappans stödgrupper.

Läs hela artikeln om Trappan och workshopen

Implementering i en stor organisation

– Barn till patienter inom vuxenpsykiatrin riskerar att fara illa om de inte får information, råd och stöd, säger Tina Svanbring som tillsammans med sina medarbetare bestämde sig för att starta ett föräldra- och barnnätverk på sin arbetsplats.
– Barns rättigheter handlar om vuxnas skyldigheter.

Läs artikeln 10 frågor till Tina Svanbring, kurator/samordnare för Föräldra- och barnnätverket inom Vuxenpsykiatrin i Landstinget Kronoberg

Hur man minskar risken för verkningslösa eller skadliga biverkningar

Två socialarbetare bestämde sig en dag för 15 år sedan för att nu fick det vara nog. De ville veta om det de gjorde för sina klienter verkligen var bra. Tillsammans med en professor på Socialhögskolan i Lund inledde de ett arbete för att försöka besvara tre frågor: Vad gör vi med våra patienter? Gör vi det vi säger att vi gör? Och hur gör det i så fall skillnad för patienten?

Läs hela artikeln med Per Schuller och om dokumentationsarbete

App hjälper personal 

Personal behöver råd och stöd i mötet med barn som anhöriga. FoU Sjuhärad Välfärd har tagit fram applikationen Childs Visit som ska var ett verktyg som ska hjälpa personalen.

Läs hela artikeln "App hjälper personal"

Beroendecentrum tog krafttag

– Utvecklingsarbetet handlar om att få 700 personer att gå i samma riktning, säger Christina Scheffel-Birath, Med. Dr., leg psykolog, Stockholms läns landsting.

Innan utvecklingsarbetet drog igång fanns det flera olika sätt att dokumentera barn som anhöriga.

Läs hela artikeln om Beroendecentrum

Senast uppdaterad 2017-01-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson