Region Jönköpings län

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Ja. Policydokument, handlingsplan och rutiner har uppdaterats.

Finns det dokumentation i journalen?
Ja. I vårt journalsystem Cosmic finns Familjeformuläret som ska fyllas i och åtgärdskoder som ska noteras.

Finns det barnombud?
Vi har ca 270 barnrättsombud i våra verksamheter.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Utbildning i barnkonventionen för all personal under 2017. Utbildning för nya barnrättsombud och nätverksträffar årligen.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja. 

Särskilda satsningar
Akutprocessen barn i sorg. Där barn drabbas av att en förälder plötsligt dör i sjukdom, olycka, suicid. Samverkan med elevhälsan m.fl. 

Kommunicerar Barns rätt och Barn som anhöriga inom alla verksamheter 2017. Samarbete med Högskolan Jönköping forskning. http://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23098&nodeId=39094

Kontaktuppgifter:
Veronica Ottosson
Telefon:
010-2424092
E-post: veronica.ottosson@rjl.se

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson