Barn som anhöriga inom ambulans- och akutsjukvården

Detta material har utvecklats i samverkan med Socialstyrelsen och en nationell arbetsgrupp med erfarenhet från prehospital- och akutsjukvård. Arbetsgruppen har samanställt och utarbetat material inom området. Syftet är att inspirera till ett ändamålsenligt stöd i samverkan för barn, när en förälder är allvarligt sjuk, skadad eller oväntat avlider.

Materialet är uppdelat i två avsnitt

Nka kommer att hålla sidan aktiv med ny kunskap och vunna erfarenheter.
Välkommen att bidra med goda exempel, idéer och frågor!

Berörda verksamheter rekommenderas att länka sidan till den IT-plats som används i vardagsarbetet.
Under våren 2016 anordnas seminariedagar i ett stort antal landsting och regioner i landet. De kommer att vara en viktig kanal för fortsatt spridning av informationen nedan.

Länkar

Krisstöd för barn och ungdomar vid allvarlig händelse

En forskningsöversikt har publicerats om barn och ungdomar som särskilt utsatta vid allvarliga händelser. (Kim Leijen och Sanna Pääaho 2016)

Klicka här för att läsa forskningsöversikten (pdf, öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2015-12-07 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson