Om projektet

Arbetsgivare för anhöriga är en regeringsfinansierad verksamhet, ett samarbete mellan Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Anhörigas Riksförbund.

Arbetsgivare för anhöriga är också namnet på det nätverk av arbetsgivare som tillsammans med projektet utvecklar stöd till yrkesverksamma anhöriga. För ett hållbart arbetsliv i livets alla skeden.

 

Nka                 AHR

Senast uppdaterad 2013-04-21 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson