Bergs kommun vill vara ett föredöme för ett hållbart arbetsliv

Bergs kommun gick med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga genom en motion som lämnats in av Berit Johansson, (C). Förväntningarna på kommunens arbete med anhörigfrågan finns därmed också på en politisk nivå.

Bo Lindström

Bo Lindström

HR-chefen för Bergs kommun Bo Lindström tycker att medlemskapet i nätverket och arbetet med anhörigfrågor stämmer väl överrens med vad de i övrigt gör för att vara en attraktiv arbetsgivare.

- Vi kommer närmast planera hur vi ska använda oss av nätverket och projektet Arbetsgivare för anhöriga för att lyfta anhörigfrågan på vår arbetsplats. Det handlar om att stödja och stärka medarbetarna i sin anhörigroll och kunna erbjuda ett nätverk och sociala kontakter, säger Bo.

Bo ser också att kommunen kan vara ett gott föredöme för andra företag i regionen att hitta sin roll och sitt värde i anhörigfrågan i arbetet att skapa en hållbar arbetsplats.

Text: Karin Holmåker Foto: Privat

Senast uppdaterad 2014-10-21 av Karin Holmåker, ansvarig utgivare Lennart Magnusson