Webbplatser om missbruk

För vuxna


Barnperspektivet

Här kan du läsa om missbruk utifrån ett vuxenperspektiv om hur du kan stötta och finna hjälp för barn som befinner sig i en miljö där missbruk finns.
Läs mer på barnperspektivet.se (nytt fönster)

Drugsmart
Drugsmart är en webbsida för ungdomar, men kan med fördel även läsas av vuxna för att ge en inblick i ungdomars tankar kring missbruk.
Läs mer på drugsmart.se (nytt fönster)

FAS-föreningen
FAS-föreningen finns till för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol. Den är till för dig vare sig du är adoptivförälder, familjehem eller biologisk förälder.Föreningen är också till för dig som är vuxen och har skadats av alkohol under fostertiden samt för dig som söker kunskap och information om alkoholrelaterade fosterskador.
Läs med på fasforeingen.nu (nytt fönster)

SIMON Svenskar och invandrare mot narkotika
SIMON är en mångkulturell organisation som arbetar för att motverka drogmissbruk, främlingsfientlighet och rasism och för en ökad integration i samhället. På webbplatsen kan man ta del av material som tar upp missbruk ur ett interkulturellt perspektiv.
Läs mer på SIMON:s webbplats (nytt fönster)

I vårt bibliotek hittar du även tips på filmer och böcker!

Senast uppdaterad 2014-09-29 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson