NkA deltog i Eurocares årsträff

NkA deltog nyligen i den europeiska organisationen Eurocarers årsträff, som i år hölls i Varberg. Eurocarers arbetar med att synliggöra anhörigvårdare och deras organisationer i Europa och för att förbättra deras situation.

Eurocarers lyfter fram anhörigvårdarnas intressen oavsett ålder, sjukdom eller behovet hos den de vårdar. Eurocarers räknar med att cirka 80 procent av vården som utförs i Europa utförs av en nära anhörig eller vän. Ett arbete som inte får det erkännande som det borde få, då samhället inte skulle fungera om dessa inte fanns. Eurocarees arbetar därför för att öka medvetenheten i samhället om hur viktiga anhörigvårdare är, och för att EU och medlemsländer utvecklar stödjande insatser till dem.

Antalet medlemmar ökar

Deltagare

Under årsmötet 2012 deltog ett 40-tal representanter från Europa, där ibland NkA och Anhörigas riksförbund från Sverige. Årsmötet är en viktig mötesplats för personer som arbetar för anhörigfrågor ute i Europa, där de får tillfälle att utbyta erfarenheter. Eurocarers president Robert Anderson, höll i mötet tillsammans med organisationens sekreterare Frank Goodwin, som rapporterade att antalet medlemsorganisationer ökande under 2011. Idag är drygt 60 organisationer i cirka 30-talet länder i Europa medlemmar. Under 2011 fördes samtal med organisationer i de baltiska staterna och Polen. I Varberg antogs European Care Foundation i Poland som medlem. Under 2011 fokuserade organisationen mycket på att synliggöra anhörigvårdarna. Under årsmötet lyftes arbetet med att lyfta anhörigfrågorna i Bryssel. Ett arbete som har varit lyckosamt, då Eurocarers nämns på flera ställen i EU-kommissionens budget.

Anhöriga ska kunna arbeta

Under årsmötet diskuterades även vilka frågor som ska lyftas i arbetet det kommande året. Att förbättra situationen för anhörigvårdare som förvärvsarbetar blir en viktig fråga. Åke Fagerberg, Anhörigas riksförbund, berättade om satsningen som görs i Sverige i projektet "Arbetsgivare för anhöriga". Anhörigvårdarna ska kunna kombinera arbete med att vårda en närstående, utan att behöva sluta arbeta eller att försämra sin hälsa.

Läs mer om Eurocarers arbete på deras hemsida (Öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-04-21 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson