Inspirationsdag om anhörigstöd 2020

Den 13 november 2020 bjöd NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll i samarbete med Nka, SKR och Studieförbundet Vuxenskolan in till en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Konferensen webbsändes och går att se i efterhand. 

 

Syftet med konferensen var att sprida inspiration, kunskap och motivation för att förbättra stödet till anhöriga. 

Inspirationsdagen riktade sig till personal inom kommunens anhörigstöd, handläggare och arbetsledare inom socialtjänsten, personal och chefer inom landstingspsykiatrin samt utbildningsansvariga inom vård och omsorg, studieförbund och representanter för berörda brukarorganisationer.

Läs mer på NSPH:s webbsida

Senast uppdaterad 2020-10-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson