Sammanställningar

Varje kommun/stadsdel ansvarar för att använda verktyget SU-pilot för att göra den systematiska uppföljningen. Så här långt har fyra kommuner lagt in de nystartade familjerna i SU-pilot och vi har utifrån dessa tagit fram de första sammanställningarna. I dagsläget finns uppgifter från 43 vårdnadshavare i 30 familjer registrerade. Sammanställningarna kommer att uppdateras ca fyra gånger/år.

I dagsläget finns uppgifter från 5 av de 8 kommunerna registrerade, och i dessa kommuner ca 70 vårdnadshavare i 43 familjer.

Av de vårdnadshavare som får stöd är 75% kvinnor.

Ca 70 % av vårdnadshavarna uppger att deras sysselsättningsgrad påverkats av att de har barn med funktionsnedsättning.

Drygt 80% av vårdnadshavarna upplever en stress/oro för sitt barns situation:

Tabell initiativtagare

Tabell initiativtagare

 

Tabell funktionsnedsättningar

Tabell funktionsnedsättningar

 

Tabell barnens ålder

Tabell barnens ålder

Senast uppdaterad 2019-09-02 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson