Ny studie visar att skolsvårigheter är vanliga hos barn till föräldrar som missbrukar eller har psykisk sjukdom

Av de barn som lever i familjer där det finns missbruk och psykisk sjukdom är det dubbelt så många som lämnar grundskolan utan behörighet jämfört med barn i familjer utan dessa svårigheter. Det visar en ny studie.

Skolsvårigheter hos barn till föräldrar med psykisk sjukdom eller missbruk är förknippade med social sårbarhet. I dessa familjer, och där det fanns en kontakt med socialtjänsten, lämnade mer än vart tredje barn grundskolan utan gymnasiebehörighet. Många föräldrar med missbruksproblem har själva en kort utbildning, vilket förstärker svårigheterna, och barn i familjer med försörjningsstöd klarar sig generellt sämre i skolan.

Studien pekar också på vikten av att ha två föräldrar som stöd i skolarbetet. Dubbelt så många barn till separerade föräldrar och barn i familjer där någon förälder avlidit lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet, jämfört med barn i kärnfamiljer.

Studien görs av CHESS, Centre for Health Equity Studies, på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och ger en övergripande bild av barns skolprestationer under åren 2003-2008 i familjer där det finns missbruk, psykisk eller fysisk sjukdom eller en förälder avlidit.
Författarna pekar på att stöd i skolarbetet kan vara en viktig del av det psykosociala stödet till dessa barn, och att socialtjänsten är en lämplig utgångspunkt för att ge det stödet till de socialt mest sårbara familjerna.

Totalt görs tre studier om barn som är anhöriga. Den första "Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de?" presenterades tidigare i år. Den tredje presenteras hösten 2014.

Kontakt
Anders Hjern, forskare, Chess
E-post: anders.hjern@chess.su.se
Telefon: 070-491 12 33

Beställt rapporten!

Senast uppdaterad 2014-03-10 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson