Gävle kommun vill visa vägen!

Förra sommaren satt Måns Montell och sökte information om ett projekt han hade hört talas om som väckte hans intresse. Projektet var Arbetsgivare för anhöriga och då Måns har suttit i omvårdnadsnämnden sedan sju år tillbaka, för Moderaternas räkning, tänkte han genast på Gävle kommun som är kommunens största arbetsgivare.

Lena Savolainen och Måns Montell

Lena Savolainen och Måns Montell

- Jag tyckte att Gävle kommun kunde visa framfötterna och visa sig vara en förebild för andra kommuner runt om i landet, därför lade jag in en motion om att kommunen skulle ansluta sig till nätverket Arbetsgivare för anhöriga, säger Måns Montell.

Motionen lämnades sedan som brukligt på remiss till alla nämnderna i kommunen. Samtliga ledamöter i omvårdnadsnämnden var för motionen. Dock har det skett vissa missförstånd kring motionen som att den endast skulle gälla omvårdnad. Men att vara en anhörigvänlig arbetsplats gäller alla förvaltningar och alla arbetsgivare. Av denna anledning tog två av nämnderna inte ställning medan resterande röstade för motionen. Den 25 november 2013 antogs motionen i kommunfullmäktige i Gävle.

Lena Savolainen, HR-chef för Gävle kommun ser fram emot att börja arbeta med anhörigfrågan på en bredare front inom kommunen.

- Anhörigfrågan diskuteras idag men hamnar aldrig riktigt på dagordningen. Genom att gå med i nätverket Arbetsgivare för anhöriga når vi ut till en bredare målgrupp, även de som inte själva orkar, vill eller kan ta reda på saker. Anhörigfrågan kommer att lyftas och påverka arbetsklimatet och kulturen på arbetsplatsen på ett positivt sätt, säger Lena Savolainen.

Måns Montell anser det vara en självklarhet att Gävle kommun som arbetsplats finns på plats och stöttar upp för de medarbetare som också är anhörigvårdare. Det kommer att bli viktigare och viktigare att stötta de yrkesverksamma anhöriga då de blir fler och fler och dessutom kan de bli anhöriga väldigt plötsligt.

- Gävle kommun har ett gott anhörigstöd till sina invånare, ett anhörigstöd som funnits i över 10 år. Därför blir det ett naturligt steg för kommunen att även vara ett gott anhörigstöd till sina medarbetare. Nu kommer Gävle kommun ses som en bra och attraktiv arbetsgivare och kommunen får möjlighet att utbyta erfarenheter med övriga medlemmar i nätverket Arbetsgivare för anhöriga, avslutar Måns Montell.

 

Text: Karin Holmåker

Senast uppdaterad 2013-12-12 av Annika Schaefer, ansvarig utgivare Lennart Magnusson