Anhörigas Riksförbunds nya kanslichef på besök hos Nka


Lina Brustad, kanslichef för Anhörigas Riksförbund. 

För snart fyra månader sedan tillträdde Lina Brustad som ny kanslichef på Anhörigas Riksförbund. I måndags besökte hon Nka för att lära känna verksamheten och berätta om sina visioner.
– Anhörigas Riksförbund ska vara en organisation som hjälper anhöriga här och nu, men vi ska också vara visionära och kunna prata om att ett annat samhälle är möjligt, säger Lina Brustad.

Den 9 oktober förra året tillträdde Lina Brustad som kanslichef för Anhörigas Riksförbund. En roll som innebär att hon är högsta ansvarig tjänsteman för organisationen. I måndags, den 22 januari, tog hon tåget från Varberg till Kalmar för att bekanta sig med Nka:s verksamhet och berätta mer om sig själv och sina tankar om framtiden.
– Jag vill se anhörigas riksförbund som en autonom röst. Vi är en social rörelse som kämpar för anhörigas rätt. Vi ska stötta anhöriga i den situation som de befinner sig i, men vi ska också bedriva ett socialpolitiskt påverkansarbete. Jag vill att vi ska vara en organisation som står på båda de benen, säger Lina Brustad.


Den 22 januari besökte Anhörigas Riksförbunds kanslichef Lina Brustad Kalmar för att bekanta sig mer med Nka:s verksamhet.

"Många som inte vet om att de är anhöriga"

Lina Brustad är utbildad gymnasielärare och har arbetat på Studieförbundet Vuxenskolan i 12 år. Hon har också bedrivit studier om folkbildning och sociala rörelser som doktorand vid Göteborgs universitet. Våren 2017 lade Lina Brustad till författare på meritlistan när hon debuterade med boken "Humlesäcken". Boken är en berättelse om Lina Brustad och hennes man som gick bort i cancer för sju år sedan efter flera års sjukdom. Boksläppet fick henne att inse att vård och stöd till någon i sin närhet lätt kan falla inom ramen för det självklara. Och att det inte alltid är helt lätt att inse att man själv är anhörig.
– Det var någon som sa till mig att: den här boken handlar ju om att vara anhörig. Och det var först då som jag fick upp ögonen, som jag fick ett ord på det, att jag var någonting, att jag var anhörig. Och jag tänker att den ingången ska jag inte släppa, att det finns väldigt många som inte vet om att de är anhöriga, säger Lina Brustad.


Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson i samspråk med Anhörigas Riksförbunds kanslichef Lina Brustad.

Vikten av frivillighet

I Sverige är det uppskattningsvis 1,3 miljoner människor som stöttar en närstående på något sätt. Rollen som anhörigvårdare är vanligast i åldrarna 45-64 år, men det är troligt att vi alla kommer vara anhörig någon gång i livet. Att som anhörig ge hjälp och/eller stötta en närstående är ett frivilligt uppdrag. Att påtvingas rollen som vårdare kan medföra negativa konsekvenser både för anhöriga och den som vårdas. När Lina Brustad pekar ut riktningen med arbetet att påverka och förbättra anhörigas situation så nämner hon just frivilligheten som en av de viktigaste frågorna.
– Anhörigas Riksförbund ska vara en organisation som hjälper anhöriga här och nu, men vi ska också vara visionära och kunna prata om att ett annat samhälle är möjligt. Ett samhälle där det till exempel är frivilligt – på riktigt – att gå in i en anhörigvårdande situation. Det tycker jag nog är den viktigaste frågan framöver. Frivilligheten, säger Lina Brustad.

Hur ser du på framtida samverkan med Nka?

– Som jag ser det kan Nka och Anhörigas Riksförbund ha stor glädje av varandra. Ur vårt perspektiv handlar det om att Nka bidrar till utveckling av den kunskap som vi vilar mot i vårt arbete, både i det socialpolitiska opinionsarbetet och i stödet till anhöriga. Nka kan använda AHR för att nå ut till anhöriga med ny kunskap men också för att ta del av den erfarenhetsbaserade kunskap som anhöriga bär på. De kan också använda oss som ett bollplank och som en partner i olika projekt. Jag hoppas att vi redan under 2018 kan börja skissa på ett gemensamt projekt.

Senast uppdaterad 2018-01-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson