Två nya kunskapsöversikter inom områdena funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning

I Nka:s serie med kunskapsöversikter har två nya sammanställts:

Du, jag och något att tala om
- Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

I denna kunskapsöversikt introduceras kommunikationshjälpmedel som kan underlätta och utveckla kommunikationen för barn med flerfunktionsnedsättning.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
- En vägledning genom WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY

Klassifikationen används för allsidiga beskrivningar av barns hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-12-21 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson