Hur gör vi med mammas fastigheter om hon blir sjuk?

Min mor är 80 år och driver ett litet eget företag. Hon har ett stort hus med flera fastigheter på tomten som hänger ihop med företaget. Min fråga är om hon blir sjuk eller hastigt avlider vad jag och min syster gör då? Det är löpande stora utgifter varje månad och vi kan ju inte låta alla byggnader stå och förfalla.

Svar: Om er mamma så önskar kan hon skriva en fullmakt, antigen en generalfullmakt eller en som gäller för ett speciellt ärende. Fullmakt innebär rätt att företräda annan.

Den som lämnar fullmakt kallas fullmaktsgivare eller huvudman. Den som får fullmakt kallas fullmakttagare, fullmäktig eller ombud.

Rätten kan vara begränsad på olika sätt till exempel till visst område, till visst ärende eller till viss tid. Om fullmakten inte är tidsbegränsad gäller den tills den återkallas.

Nedan finns en mall för fullmakt.

Ladda ner fullmakt (pdf i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-02-04 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson