Hur är det att vara barn och anhörig till någon som är misstänkt för, eller som är dömd för brott?

Tid
Ämne
Hur är det att vara barn och anhörig till någon som är misstänkt för, eller som är dömd för brott?
Plats
På webben via Zoom
Skapad

I det här Webbinariet vill vi som möter målgruppen synliggöra hur barnens livssituation kan se ut och vilket stöd de behöver utifrån att en familjemedlem frihetsberövas. Vi kommer att trycka på vikten av att barn får information och eget stöd för att på så sätt avlastas i en ofta mycket utsatt livssituation.

Ca 160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs för brott och samtidigt saknar ca 80 procent av Sveriges kommuner insatser för barn med frihetsberövad förälder.

Vi, Barnrättsorganisationerna Erikshjälpen, Räddningsmissionen och BUFF verkar tillsammans för att stärka och förbättra situationen för målgruppen Barn anhöriga till en frihetsberövad familjemedlem.

Nu i höst släppte vi den gemensamma rapporten "Man måste få veta" som bygger på barns egna röster om att ha en frihetsberövad familjemedlem. Genom dessa röster vill vi bidra till en ökad förståelse för hur rätt stöd och hjälp kan vända psykisk ohälsa till trygghet och framtidstro.

Räddningsmissionens verksamhet Solrosen och Bufff har över 20 års erfarenhet av att möta barn och föräldrar och verksamheterna ser till hela barnet och familjen och ger stöd genom hela rättskedjan samt tiden efter frigivandet.

Medverkande:

Ida Storm Mukwana, Erikshjälpen
Madelein Katte; Bufff Sverige
Line Fuchs, Räddningsmissionen-Solrosen
Pauline Johansson, Nka

När? Onsdag den 1 december kl 13.30-15.00

Var? På webben via Zoom

Klicka här för anmälan

För mer information och kontakt

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

 

Senast uppdaterad 2021-10-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson