Handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd

Tid
Ämne
Handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd
Plats
På webben via Zoom
Skapad

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att byta erfarenheter och få ny kunskap. Syftet med träffarna är att:

  • stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner, regioner och idéburna verksamheter.
  • öka kunskapen om digitalt anhörigstöd och i vilka forum det kan användas
  • möjliggöra för anhöriga att få digitalt stöd

Handledningen/erfarenhetsutbytet är öppet för alla som utövar anhörigstöd, oavsett huvudman.

14 oktober klockan 14.30 – 16.00 testar vi Teams

Anmäl dig här:

Anmälan 14 oktober

2. Utveckling av arbetet med digitalt anhörigstöd - Till dig som redan erbjuder digitalt anhörigstöd.

21 oktober klockan 14.30 – 16.00
En god samverkan för att ge digitalt anhörigstöd
Exempel från verksamheter som samverkar. Gäster från olika aktörer – namn presenteras senare.

4 november klockan 14.30 – 16.00
Att utveckla anhörigstöd
Erfarenheter från digitala vårdmöten - hur kan den nya tekniken användas för att öka mervärdet i vården? Pär Eriksson, Folkhälsoepidemiolog på Region Kalmar, och doktorand vid Linnéuniversitetet med fokus på digital vård.

Erfarenheter från digitala vårdplaneringsmöten – utmaningar och möjligheter för patient, anhörig och vårdpersonal. Ann-Therese Hedqvist är ambulanssjuksköterska och specialistsjuksköterska inom vård av äldre och arbetar på ambulansen i Västervik parallellt med forskarstudier på Linnéuniversitetet Kalmar. Hennes doktorandprojekt och avhandlingsarbete handlar om Sömlösa vårdövergångar – samverkan för en god och säker vård för äldre med komplexa vårdbehov.

18 november klockan 14.30 – 16.00
Erfarenhetsutbyte med exempel från deltagarna själva

2 december klockan 14.30 – 16.00
Att utveckla anhörigstöd
Metoder, stöd och erfarenheter från Nationellt kompetenscentrum. Namn presenteras senare

Anmäl dig här:

Anmälan 21 oktober

Anmälan 4 november

Anmälan 18 november

Anmälan 2 december

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

 

Senast uppdaterad 2021-09-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson