Utökat anhörigstöd – träff i Kraftsamlingsarbetet

Tid
Ämne
Utökat anhörigstöd – träff i Kraftsamlingsarbetet
Plats
Digitalt via Zoom
Skapad

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till ytterligare träffar i arbetet med delarenan "Utökat anhörigstöd". Även om du inte har varit med tidigare är du välkommen till kommande träffar.

Under 2019 tog Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) initiativ till Kraftsamling för psykisk hälsa, som syftar till ett långsiktigt och tvärsektoriellt arbete för en bättre psykisk hälsa i samhället. 20 prioriterade teman och områden, så kallade "delarenor", har identifierats. I delarenorna samlas aktörer från olika delar av samhället för att ta fram målsättningar och lösningar för att nå målen inom varje tema eller område.

Personal vid Nka leder och samordnar arbetet med delarenan Utökat anhörigstöd. Arbetet med delarenan startade i februari 2021 och under året bjuder vi in till möten för att gemensamt driva arbetet framåt. Under arbetet kommer vi att titta på hur samhället bättre kan stödja anhöriga och vad vi konkret i arbetsgruppen kan göra.

Oavsett om du har varit med tidigare eller inte är du välkommen att delta på nästa träff. På grund av den rådande pandemin sker mötena digitalt via Zoom. Möteslänk skickas till dig innan mötet.

Anmälan:
Tisdagen den 19 oktober, kl. 14.00-15.30 – anmäl dig här!

Här kan du läsa mer om arbetet med delarenan:
Nka leder nationellt arbete för att utöka anhörigstödet
Kommande träffar i kraftsamlingsarbetet

För mer information

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2021-06-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson