Utökat anhörigstöd – träff i Kraftsamlingsarbetet

Tid
Ämne
Utökat anhörigstöd – träff i Kraftsamlingsarbetet
Plats
Digitalt via Zoom
Skapad

Nka leder ett nationellt arbete för att utöka anhörigstödet. Arbetet ingår i projektet "Kraftsamling psykisk hälsa" som drivs av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Det övergripande syftet är att förebygga psykisk ohälsa och förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen.

Arbetet med delarenan Utökat anhörigstöd inleddes den 23 februari och vi bjuder under vår och sommar in till ett antal möten för att vi gemensamt ska kunna driva arbetet framåt. Under arbetet kommer vi gemensamt att titta på hur samhället bättre kan stödja anhöriga, och vad vi konkret i arbetsgruppen kan göra.

Oavsett om du har varit med tidigare eller inte är du välkommen att delta på nästa träff. På grund av den rådande pandemin sker mötena på distans. 

Anmälan:
Tisdagen den 11 maj, kl. 14.00-15.30 – Anmäl dig här

Här kan du läsa mer om det pågående arbetet:
Nka leder nationellt arbete för att utöka anhörigstödet
Utökat anhörigstöd – träffar i kraftsamlingsarbetet

För mer information

Bild på Ingrid  Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2021-04-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson