Webbinarium: Blandade Lärande Nätverk (BLN)

Tid
Ämne
Webbinarium: Blandade Lärande Nätverk (BLN)
Plats
På webben via Zoom
Skapad
Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Vad är BLN? Hur genomförs de? Vilka erfarenheter har Nka av BLN? Vilka planer finns framöver att starta BLN?
Det här är några frågor som vi kommer att svara på vid ett webbinarium den 26 november.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har sedan starten år 2008 arbetat med metoden Blandade lärande nätverk (BLN). Syftet med BLN är att bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagare samt att leda fram till utvecklingsarbeten inom området anhörigstöd och vård/omsorg i medverkande kommuner.

Arbetet i BLN leds av nationella nätverksledare vid Nka och en lokal nätverksledare för respektive lokalt nätverk. Ett lokalt nätverk består ofta av personer från en kommun/stadsdel. Vanligtvis deltar åtta till tio lokala nätverk i ett nationellt nätverk. De lokala nätverken är sammansatta av ca tio personer i olika målgrupper; anhöriga, personal i vård/omsorg, ledare/chefer i vård/omsorg, politiker och personer i idéburna organisationer.

Flera utvärderingar av metoden har genomförts, vilket visat att metoden skapade bra förutsättning för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Medverkande vid webbinariet är Eva Gustafson som praktiker/möjliggörade vid Nka har mångårig erfarenhet av BLN, Ingrid Lindholm och Susanne Rolfner Suvanto, båda praktiker/möjliggörade vid Nka, och Mats Ewertzon, forskare/möjligörare vid Nka.

Är du intresserad av att höra mer om metoden och kanske starta ett Blandat Lärande Nätverk? Varmt välkommen till webbinariet!

När?
Torsdagen den 26 november kl 14.00 – 15.30.

Var? 
På webben via läroplattformen Zoom. Läs mer om hur Zoom fungerar 

Anmälan

Litteratur med anknytning till BLN:

Ewertzon, M. (2016). Utvärdering av Blandade lärande nätverk: Andra halvåret 2014 till år 2015. Rapport 2016:1. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ewertzon, M. (2016) Utvärdering av Blandade lärande nätverk: År 2009 till första halvåret 2014. Rapport 2016:3. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Gustafson, E., & Hagberg, M. (2017). Anhöriga till personer med psykisk ohälsa – deras erfarenheter och önskemål om stöd. Inspirationsmaterial 2017:1. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Hansson, E., Magnusson, L., & Sennemark, MA. (2011). Practice concepts and policy analysis. Blended learning networks supported by information and communication technologiy: A intervention for knowledge transformation within family care of older people. The Gerontologist, 51(4), 561-570.

Hjälpmedelsinstitutet (2010). Blandade lärande nätverk. Ett verktyg för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Stockholm: Hjälpmedelsinstitutet.

Svensson, J-O. (2013). Samtalets betydelse. Inspirationsmaterial 2013:1. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Svensson, J-O. (2015). Att möta anhörigas känslor och existentiella behov. Inspirationsmaterial 2015:1. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Senast uppdaterad 2020-10-27 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson