Kalendarium

Inspirationsträff om digitalt anhörigstöd

Coronapandemin fortsätter och restriktioner från regering och myndigheter gör att också formerna för anhörigstöd behöver förändras. Välkommen till en träff för...

1
dec

Håll i, håll ut – hur kan anhöriga behålla sitt välmående under pandemin?

Coronapandemin har satt ljus på allas vår sårbarhet och svårigheten att kontrollera livet. Det gäller inte minst för anhöriga. Coronasituationen ser ut att hålla i sig...

3
dec

Webbinarium: Idéburna organisationers stöd till anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjuder in till ett webbinarium om idéburen verksamhets betydelse för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Under webbinariet...

9
dec

Webbinarium: Anhörigskap i perspektiv – HBTQI

Om man ser till aktuell forskning är det tydligt att inte minst de äldres förhållanden beskrivs homogent. Genom en serie webbinarium vill vi motverka detta och stimule...

15
dec

Inspirationsträff om digitalt anhörigstöd

Coronapandemin fortsätter och restriktioner från regering och myndigheter gör att också formerna för anhörigstöd behöver förändras. Välkommen till en träff för...

19
jan

Webbinarium: Anhörigskap i perspektiv – nationella minoriteter och urfolk

Om man ser till aktuell forskning är det tydligt att inte minst äldre personers förhållanden beskrivs homogent. Genom en serie webbinarium vill vi motverka detta och...

25
jan

Utbildning i BRA-samtal

Stiftelsen Allmänna Barnhuset erbjuder utbildningar i BRA-samtal. BRA-samtal är utformade för att stödja personal inom kommuner, regioner och idéburna organisationer i...

5
feb

International Young Carers Conference

Den 3-4 maj 2021 arrangeras den 3:e Internationella "Young Carers" konferensen "Identify, Support, Listen to young carers" i Bryssel. Konferensen skulle egentligen ha...

3
maj